Základná škola Pavlice

919 42 Pavlice 92
zspavlice@zspavlice.edu.sk
033 - 55 90 228

Riaditeľ Mgr. Dana Varmusová
Učitelia 1. a 3. roč. Mgr. Dana Varmusová
2. a 4. roč.Mgr. Mária Polačková
Ext. učitelia Anglický jazyk Mgr. Marcela Lančaričová
Náboženská výchova Mgr. Ján Hrablay
Vychovávateľka ŠKD Katarína Fučíková